Lönsamt att jämföra reseskyddet

Det reseskydd som ingår i hemförsäkringen ersätter för flera olika olyckliga händelser som kan uppkomma på resan.  Allt från att man inte ens kommer iväg till att man är med om en olycka eller att krig blossar upp på semesterorten.  Men precis som med alla försäkringar så skiljer sig avtalen åt.

En av de punkter där det är olika villkor mellan bolagen är ”Sjukdom och olycksfall”.

Att man kan få ersättning för sjukdom och olycksfall är en självklarhet. Men hur mycket och vad som krävs för att få pengar från hemförsäkringen varierar.

Ett exempel är akut tandvård.

Med akut tandvård menas att man måste uppsöka tandläkare med mycket kort varsel. Inget försäkringsbolag betalar ut pengar om det visar sig att skadan varit så liten att man kunnat vänta till man kommit hem till Sverige igen.

I en jämförelse gjord 2013 jämfördes 20 försäkringsbolag. På punkten för maxtaket för ersättning gällande tandvård gav det sämsta bolaget 3000kr och det bästa 5000kr i ersättning.

En annan sak som skiljer dem åt är om det finns undantag för riskfyllda aktiviteter. Vad som klassas som en riskfylld aktivitet varierar och går alltid att läsa om i avtal & villkor. Det kan exempelvis vara fallskärmshoppning, bergsklättring eller djuphavsdykning. Men många bolag innefattar även licensierad idrotsutövande i denna kategori då det ökar risken för skada avsevärt.

Men det är inte bara skillnad på om de har undantag eller inte utan ibland finns det även en åldersgräns. Försäkringsbolaget IF har exempelvis undantag men enbart på de som är över 16 år.  Några andra har gränsen på 18 år.

Ytterligare en skillnad går att hitta under punkten ”Dödsfall- hemtransport” Alla de 20 bolagen som jämfördes erbjöd ersättning för hemtrasport av avliden person. Däremot är det maxersättningen som varierar.  Detta mellan 10.000kr och 25.000kr

Den sista punkten man kan studera lite extra noga är ”Ersättning om olycka skulle medföra invaliditet eller dödsfall.  Det vanligaste är att man inte kan få någon extra ersättning för detta men så finns det några bolag som sticker ut ur mängden och ger ersättning.

Folksam är ett av dessa och kan ge upp till 300.000kr för skada som ger invaliditet. Hur mycket som betalas ut beror på hur stor invaliditet man får för resten av livet. Den största ersättning de betalar ut för dödsfall är 20.000kr.

Med andra ord är det stora skillnader mellan de olika hemförsäkringarna som erbjuds på marknaden och därmed kan man få betydligt bättre villkor om man lägger ner lite tid att jämföra de olika.

Kommentarer är stängda. Publicerat av: admin