Ersättning för försening i reseförsäkringen

Hemförsäkringens reseskydd täcker en hel del utgifter gällande olyckor och sjukdomar i utlandet. Men utöver det kan man även få ersättning för exempelvis försenat bagage eller om de allmänna färdmedel man har planerat att färdas med blir försenade.

Det är framförallt på tre punkter som hemförsäkringarna skiljer sig åt gällande dessa ersättningar.

Bagageförsening:

Det är skön känsla när planet har landat och man bara ska hämta sitt bagage för att äntligen få komma fram till sitt bokade hotell. Det är en betydligt mindre skön känsla när man inser att bagaget är försenat. I hemförsäkringen ingår det oftast en del som säger att man kan få ersättning för försenat bagage. Det som denna ersättning främst ska täcka upp för är om man behöver köpa något som är i behov av och som man inte kommer åt eftersom man inte har sin väska. Men oavsett om man köper något eller inte så får man ersättning.

Försening Allmänt färdmedel

Precis som med bagaget kan man få ersättning om allmänt färdmedel är försenat. I detta fall menas vanligtvis båt eller flyg som ska ta personen längre sträckor. Det är svårare att få ersättning om en buss är försenad som ska ta personen någon kilometer. Det handlar alltså även om sträcka.

Merkostnad för utebliven avresa

Med detta menas att hemförsäkringen ersätter för en resa som inte kunnat genomföras. Det kan exempelvis gälla att man är med om en trafikolycka på väg till flygplanet eller att man blir akut sjuk på terminalen. Ersättningsnivån är mycket olika mellan olika försäkringsbolag. I en jämförelse visade det sig att ett bolag hade som maxersättning 5000kr medan ett annat hade 40.000kr per person.

Karens och maxersättning

När det gäller förseningar, oavsett om det handlar om bagage eller färdmedel så finns det två punkter som är olika mellan hemförsäkringarna. Det ena är karenstiden och det andra är ersättningsnivån. Med karens menas antalet timmar som måste gå innan man kan få ersättning. Ett vanligt exempel är det måste passerat åtta timmar från att bagaget eller flyget skulle ha kommit.  Men det finns även försäkringsbolag som har gränsen på sex eller tolv timmar.

När det kommer till ersättningen är det även där stora skillnader. Bagageförsening kan ge en ersättning på 1000kr likväl som 5000kr. Skillnaden är alltså mycket stor mellan de olika bolagen.

Det ska även tilläggas att vissa hemförsäkringar inte ens ger någon ersättning alls för dessa ovan nämnda förseningar. Är de med i jämförelsen blir skillnaderna mellan bästa och sämsta försäkringsbolag extremt stort.

Kommentarer är stängda. Publicerat av: admin